AKO EMOCIONÁLNE REAGUJE
VAŠE DIEŤA NA ŠPORTOVÉ SITUÁCIE?

ZAČAŤ

ZAČAŤ

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Pred sebou máte 19 otázok zameraných na to ako funguje hráč v športových situáciách. Pomocou posúvníka označujte z ľavá do prava ktorá odpoveď štandardne viac sedí. Čím viac sa odchyľuje od stredu tým viac sedí daná odpoveď na hráča. Ak je posuvník v strede odpoveď je neutrálna. Snažte sa vždy vybaviť konkrétnu situáciu.

Pred sebou máte 19 otázok zameraných na to ako funguje hráč v športových situáciách. Pomocou posúvníka označujte z ľavá do prava ktorá odpoveď štandardne viac sedí. Čím viac sa odchyľuje od stredu tým viac sedí daná odpoveď na hráča. Ak je posuvník v strede odpoveď je neutrálna. Snažte sa vždy vybaviť konkrétnu situáciu.

>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Pozornosť hráča je od začiatku zápasu zameraná..

..prioritne na výhru či zisk poháru.

..na proces a priebeh zápasu. Prioritne si užíva samotnú hru, Daná športová činnosť je pre neho odmena a súčasne sa snaží vyhrať.

>

 

Ak hráč natrafí na prekážku či náročnejšiu úlohu ako napríklad čelí náročnému súperovi:

Reaguje úzkostlivo. Vyhodnocuje to ako hrozbu Bojí sa že to nezvládne má strach.

Ostáva odvážny a verí si napriek náročnejšej situácie. Pristupuje k nej ako k výzve.

<
>

 

Dieťa počas výkonu:

Pravidelne stráca sústredenosť a je vidieť že to vplýva negatívne na jeho výkon.

Je schopné udržať si dobru sústredenosť počas celého priebehu výkonu.

<
>

 

Ak hráč prehrá:

Má tendenciu sa vyhovárať na súpera, počasie či iné okolnosti.

Nevyhovára sa, dokáže uznať kvalitu súpera a prebrať zodpovednosť za výkonu.

<
>

 

Po prehranom zápase si hráč..

..nedokáže zobrať žiadne ponaučenie z prehry ani v kludnom stave.

..dokáže zobrať ponaučenie z prehry a pracovať na rozvoji.

<
>

 

Hráč reaguje na spätnú väzbu trénera po výkone zväčša:

Ignorovaním, nepočúva, nepríjma.

Aktívne počúva príjma premýšľa nad tým a oceňuje ju.

<
>

 

Ak sa dieťa na tréningu pri učení sa určitej zručnosti robí chybu a nedarí sa mu to hneď má tendenciu:

Stiahnuť sa, vidieť na ňom náznaky vzdávania sa, zníženého úsilia, niekedy nechce pokračovať.

Opakovať činnosť dokým chybu nenapraví - baví sa tým.

<
>

 

Koľko chýb je potrebných pri osvojovaní si určitej zručnosti aby sa dieťa zaseklo a nechcelo pokračovať?

Veľmi málo, niekedy stačí par razi keď to nevyjde a už nechce pokračovať, znižuje sa úsilie niekedy až rezignuje.

Nikdy sa nestalo žeby rezignoval ako Kolvek sa mu nedarilo, nevzdáva sa snaží sa stále rovnako.

<
>

 

Keď hráč spraví chybu alebo zlyhá v určitej zručnosti počas zápasu štandardne reaguje:

Hnevom, prudká intenzívna emócia.

Ostáva pokojný a sústredený na ďalší vývoj zápasu.

<
>

 

Ak sa hráč emočne rozladí:

Nedokáže sa vráti naspať do ideálneho emocionálneho nastavenia už do konca zápasu.

Dokáže sa veľmi rýchlo dostať do ideálne emocionálneho nastavania.

<
>

 

Ak sa hráč emočne rozhodí:

Takmer vždy sa mu zhorší výkonnosť.

Pravidelne ho to vie priviesť k vyššiemu úsiliu a začne sa viac sústrediť.

<
>

 

Ak sa veci nevijajú v jeho prospech tak ako si predstavoval..

..veľmi rýchlo to zabalí. N je vydiet strata snahy a koncentrácie.

..bojuje až do samého konca, ostáva sústredený pozitívny a snaží sa.

<
>

 

Pod tlakom hráč v rozhodujúcich momentoch štandardne:

Neverí si má strach a situácia ho pohltí, zatuhne a nedokáže podať optimálny výkon.

Verí si si a istotou sa vrhá do akcie. V týchto momentoch dokýže zo seba dostať maximum.

<
>

 

Počas zápasu sa hráč vie povzbudiť a motivovať samého seba či ostatných hráčov:

Takmer nikdy.

Áno takmer stále sa povzdubuje, motivuje seba aj ostatných.

<
>

 

Dieťa:

Nie je súťaži typ, nerád súperi proti ostatným.

Je súťaživý typ, rád závodí, zápasí.

<
>

 

Dieťa hrá štandartne:

Lepšie hrá na tréningov ako v zápasoch.

Lepšie v zápasoch ako na tréningoch.

<
>

 

Dieťa:

Nerád spoznáva nové veci, je bojazlivejší pri nových veciach.

Je zvedavý rád spoznáva nové veci.

<
>

 

Svedomitosť:

Nepripravuje sa, nezaujíma sa o to kedy bude mať tréning.

Svedomito sa pripravuje na tréningy, pýta sa kedy bude hráť.

<
>

 

Dieťa:

Je potrebné zvonka ho motivovať a poháňať ho do tréningov.

Netreba ho motiovať Miluje pohyb a šport. On sám chce a on ženie ostatných dopredu.

<
>

 

inštrukciami trénera počas tréningu či zápasu sa dieťa:

Často krát neriadi. Pravidelne je viac krát upozornovnaí a nerešpektuje trénerove príkazy.

Akceptuje, rešpektuje a riadi sa inštrukciami.

<

NASTAVENIE HLAVY ŠPORTOVCA

CHCEM ZAČAŤ PRACOVAŤ NA
MENTÁLNOM ROZVOJI SVOJHO DIEŤAŤA.

ZAČAŤ

NASTAVENIE HLAVY ŠPORTOVCA

ZAČAŤ

CHCEM ZAČAŤ PRACOVAŤ NA
MENTÁLNOM ROZVOJI SVOJHO DIEŤAŤA.